Poliamid Profiller

Kalite


 

Kalite, müÅŸteri memnuniyeti demektir.

 

alüminyum kapamalarda en çok kullanılan "yalıtım" sistemi %25'lik cam elyaflı Poliamid 6.6 demir çubuklardır. Bu da UNE-EN 14024 Avrupa standardının izin verdiÄŸi çok az termoplastik ürünlerden biridir.

Isı yalıtım köprülerinin kullanım avantajları ÅŸunlardır:

Enerji tasarrufu ve CO2 emisyonunun azaltımı

Yoğuşmayı sınırlandırma.

Ä°ki renkli profil üretim imkanı

Kyoto protokolüne uygun

Poliamid profilde mükemmel mekanik özellikler olduÄŸu gibi dış etkenlere (güneÅŸ, su, kimyasal ürünler) karşı da dirençlidir ve bu sayede kapama sektörü için uygun hale gelmektedir.

Profillere konan elyaf cam, yönden bağımsız olarak uygulanan güç karşısında istikrar saÄŸlar.

Belli baÅŸlı özelliklerine bakılacak olursa:

Mekanik Özellikler:

/Çekmeye karşı yüksek direnç
/Az deformasyon
/Alumniyuma benzer genleşme katsayısı
/Güç karşısında istikrarlı
/Darbeye karşı yüksek direnç

Isıl Özellikler:

Kullandığımız poliamidin ısı iletkenliÄŸi 0,3W/m²ºK olup alüminyumunkinden 500 kat daha azdır.

U deÄŸeri (ısı iletkenliÄŸi) ne kadar düÅŸük olursa, yalıtım o kadar iyi olur. SoÄŸuk alanlarda bu durum büyük geniÅŸliÄŸe sahip, genellikle 24 mm'den fazla demir çubuklarla saÄŸlanmaktadır. Kalite alanlarında doÄŸramalarda o kadar büyük kalınlıklara ihtiyaç olmadığından kullanılabilen poliamid demir çubuklar genelde 15 mm'yi geçmemektedir.

 
 


 Entegre Yönetim Sistem Politikası: Kalite ve Çevre

2004 yılından bu yana polimer profillerin hem tasarım hem de üretimi konusunda ISO 9001 standardına göre Bureau Veritas tarafından onaylıyız.

Tam kalitenin peÅŸindeyiz: STACMID'de kalite sadece bir onay belgesinden ibaret deÄŸil; aynı zamanda bir felsefe ve bir çalışma tarzıdır.

 

Buna sadık kalarak, teknik departmanımız tüm özelliklerini tasarım ve üretim sonrası sürece de yansıtmak adına müÅŸterilerimizle iletiÅŸim halindedir. Buna ek olarak, ürünün müÅŸterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılaması adına sürekli danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Sadece, %25'lik en yüksek kalitede cam elyaflı Poliamid 6.6 kullanıyoruz ve bu ÅŸekilde kalıplarımız UNE 14024 standardını yerine getirmektedir.

Isı Yalıtım Köprüsü

Yeni teknik yapı kurallarının uygulanmasıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramı daha da önem kazanmıştır.

STAC olarak biz de geleceÄŸin evini kendi bölgemizden baÅŸlayarak aktif bir ÅŸekilde inÅŸa etmek istiyor ve bina ve konutlarda aktif enerji tasarrufu sunuyoruz.

Bu anlamda kapama sektöründe referans bir ürüne dönüÅŸmek adına Poliamid Profil Üretim Bölümü olarak STAMID ortaya çıktı.

Polimer profil ekstrüzyonundaki uzmanlarımızın tecrübesi sayesinde, %25'lik cam elyaflı ekstrüde Poliamid 6.6'nın üretimini baÅŸarıyla gerçekleÅŸtiriyoruz.

Isı yalıtım köprüsü, kapamanın iç ve dış tarafının birbirlerine deÄŸmesini ikisinin arasına kötü bir iletken koyarak engelleyip kayıpları büyük ölçüde azaltmaya yaramaktadır. alüminyum pencerelerde , pencereye uygun alüminyum bir separatör profil kullanılmaktadır.

Tüm döküm kalıplarını kendimiz tasarlamakta ve bunların tüm üretim prosesini de kontrol etmekteyiz, bu sebeple de elimizdeki tüm dökümantasyon sürekli güncel durumdadır.

Bizimle iÅŸbirliÄŸi yapan tedarikçilerle çalışıyoruz; çünkü kaliteye ulaÅŸmada kendilerinin payı önem arz etmekte ve ürünlerimizin bir kısmını da kendileri oluÅŸturmaktadır.

   

Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN