Profile Poliamidowe

Jakość


Jakość to
satysfakcja klienta

 
Zalety zastosowania złamania mostka termicznego są następujące:

Oszczędność energii. Prawo budowlane jest coraz bardziej wymagające w zakresie oszczędności energii w budynkach. Celem jest obniżenie emisji CO2.
Ograniczenie kondensacji. W zimnym klimacie, gdzie temperatura zewnÄ™trzna jest niska a wilgotność wewnÄ™trzna stosunkowo wysoka, pojawia siÄ™ kondensacja na profilach wewnÄ™trznych. Jest to spowodowane tym, iż temperatura na profilu wewnÄ™trznego jest niższa niż temperatura skraplania wody. ZÅ‚amanie mostka termicznego prowadzi do podwyższenia temperatury powierzchniowej profilu wewnÄ™trznego, ograniczajÄ…c w ten sposób skraplanie wody.

Produkujemy także profile dwukolorowe. Zastosowanie takich listew jako elementu do zÅ‚amania mostka termicznego, umożliwia montowanie profili aluminiowych o różnych kolorach na stronach zewnÄ™trznych i wewnÄ™trznych.

SpeÅ‚niamy wymagania ProtokoÅ‚u z Kioto, a także nomy HiszpaÅ„skiego Prawa   Budowlanego, który zobowiÄ…zuje stosowanie zabudowaÅ„ aluminiowych z elementem „Å‚amiÄ…cym” mostek termicznego (wymagane na 80% powierzchni terytorium Hiszpanii). 

Profile poliamidowe posiadają doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na czynniki zewnętrzne (słońce, wodę, substancje chemiczne), co sprawia, że są doskonałym materiałem do wykorzystania w sektorze zabudowań.

WÅ‚ókno szklane stosowane w profilach gwarantuje ich stabilność w obliczu naprężeÅ„ wystÄ™pujÄ…cych w różnych kierunkach.

Cechy gÅ‚ówne to:

Cechy mechaniczne:

Posiadają dużą odporność na rozciąganie nawet po testach na zmęczenie materiału.

Małe odkształcenia

WspóÅ‚czynnik dylatacji bardzo zbliżony do aluminium.

Stabilność w obliczu naprężeń występujących w dowolnym kierunku.

Duża wytrzymałość na uderzenia.

Cechy termiczne:

Przewodzenie termiczne stosowanego przez nas poliamidu wynosi 0,3 W/m2ºK, czyli 500 razy mniej niż przewodzenie termiczne aluminium.

Im mniejsza wartość U, przewodzenie termiczne, tym lepsza izolacja. W strefach zimnego klimatu uzyskuje siÄ™ dziÄ™ki zlikwidowanie  mostka termicznego, stosujÄ…c profile poliamidowe o szerokoÅ›ci ponad 24 mm. W strefach ciepÅ‚ego klimatu, nie sÄ… wymagane tak duże szerokoÅ›ci, a elementy poliamidowe nie przekraczajÄ… 15 mm. Integrated Management System Policy: quality and the Environment
 
 
Od roku 2004 posiadamy certyfikat wydany przez Bureau Veritas, zgodnie z normÄ… ISO 9001, obejmujÄ…ce zarówno projektowanie jak i procesy produkcyjne profili polimerowych.

Dążyć do perfekcji:

W STACMID, jakość to nie tylko certyfikat. To filozofia i forma pracy.

StosujÄ…c tÄ™ maksymÄ™, nasz dziaÅ‚ techniczny jest w staÅ‚ym kontakcie z klientem, przenoszÄ…c na projekt i późniejszy proces produkcyjny wszystkie zalecenia klienta, respektujÄ…c wskazania, aby produkt speÅ‚niaÅ‚ wszystkie wymagania klienta.

Projektujemy wszystkie wykonywane przez nas produkty i kontrolujemy ich proces produkcyjny, dzięki temu cała nasza dokumentacja jest stale aktualizowana.

Nasi dostawcy surowców Å›ciÅ›le z nami wspóÅ‚pracujÄ…, ponieważ jakość poduktu zależy również od nich. Dostawcy sÄ… częściÄ… naszych produktów.

Używamy tylko poliamidu 6.6 z 25% zawartoÅ›ciÄ… wÅ‚ókna szklanego, najlepszej jakoÅ›ci, dziÄ™ki temu nasze produkty speÅ‚niajÄ… normÄ™ UNE 14024.

„ZÅ‚amanie” Mostka Termicznego

Zastosowanie nowego kodeksu budowlanego (CTE) wzmacnia siłę naszego rozwoju. Wprowadzić nazwę normy.

STAC pragnie wziąć udział w budowaniu nowoczesnego domu przyszłości, oferując produkty mające na celu oszczędzanie energii w domach i budynkach.

Powstanie STACMID, DziaÅ‚u Produkcji Profili z Poliamidu, który stanie siÄ™ produktem referencyjnym w sektorze stolarki aluminiowej.

DoÅ›wiadczenie naszej profesjonalnej kadry w zakresie wytÅ‚aczania profili polimerowych pozwala nam na produkcjÄ™ profili z Poliamidu 6.6 z 25%  zawartoÅ›ciÄ… wÅ‚ókna szklanego.

„ZÅ‚amanie” mostka termicznego polega na zapobieganiu kontaktu strony wewnÄ™trznej profilu z zewnÄ™trznÄ…, oddzielajÄ…c je materiaÅ‚em o wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach izolacji termicznej, zmniejszajÄ…c tym samym straty cieplne. W przypadku okien aluminiowych, stosuje siÄ™ barierÄ™ z tworzywa sztucznego wkomponowanego w profil aluminiowy.

Najczęściej stosowanym systemem izolacji w pofilach aluminiowych, sÄ… listwy z poliamidu 6.6 z zawartoÅ›ciÄ… 25%  wÅ‚ókna szklanego. Jest to jeden z niewielu produktów termoplastycznych autoryzowanych przez normÄ™ europejskÄ… UNE-EN 14024.
   

Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN